Herinrichting kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) en Veedijk in Vosselaar wordt deze zomer opnieuw ingericht. De werken zijn pas gestart en zullen 3 maand in beslag nemen. Het kruispunt wordt tijdens de werken volledig afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding.

Het kruispunt van de Steenweg op Gierle (N140) en Veedijk in Vosselaar is de belangrijkste toegangsweg naar de industriezone Veedijk in Turnhout. Het kruispunt voldoet echter niet aan de veiligheidsnormen. Het wegdek is verouderd en de fietspaden die vlak langs de rijweg liggen, zijn te smal. Vele vrachtwagens van en naar de E34 passeren samen met fietsende scholieren dagelijks dit gevaarlijke kruispunt. Ook voor voetgangers is er onvoldoende ruimte en de bushaltes zijn niet uitgerust met schuilhuisjes en een fietsenstalling.

Het kruispunt is onveilig en kende in het verleden al meerdere ongevallen, waaronder één met dodelijke afloop. Om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken voor alle weggebruikers is een herinrichting noodzakelijk.

Conflictvrije verkeerslichten en extra afslagstroken

Om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers wordt het wegdek vernieuwd en komt er een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Deze lichtenregeling vermijdt conflicten tussen doorgaand fietsverkeer en het afslaand (vracht)verkeer van de industriezone Veedijk naar de E34 en omgekeerd.

Op elke tak van het kruispunt komt een aparte rechtsafslagstrook en een gecombineerde rechtdoor- en linksafslagstrook. We zorgen met de herinrichting dat er voldoende ruimte is voor (vracht)verkeer om voor te sorteren en de draaibewegingen te maken binnen de grenzen van de rijweg. Zo kan het verkeer op het kruispunt vlot doorstromen en vermijden we structurele files.

Vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen

Het verhogen van de veiligheid van dit kruispunt, en in het bijzonder voor de zachte weggebruikers, staat centraal. Zo komen aan beide kanten van zowel de N140 als de Veedijk vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 m breed. Het fietspad en de rijweg worden van elkaar gescheiden door een groene berm. In de Veedijk is die berm bijna 1 m breed en langs de N140 zelfs 1,40 m. In De Breem worden verhoogde aanliggende fietspaden aangelegd, met in de bochten een verharde veiligheidszone tussen de rijweg en het fietspad. Op het kruispunt zelf voorzien we in alle richtingen fietsoversteken.

Voor voetgangers worden er zebrapaden voorzien ter hoogte van de bushaltes. De bushaltes op de N140 worden heringericht met halteplaatsen naast de rijweg. De halte in de richting van Turnhout blijft op dezelfde locatie. De halte in de richting van Gierle verschuift naar de zuidzijde van de kruising. Er komen twee voetgangersoversteekplaatsen: een op De Breem en een op de N140.

Een plan met een overzicht van de werken op kruispunt Veedijk met Steenweg op Gierle

Kruispunt volledig afgesloten tijdens de werken

De uitvoering van de werken gebeurt in principe in één fase. Hiervoor wordt het kruispunt volledig afgesloten, behalve voor fietsers en voetgangers.
Voor het gemotoriseerd verkeer voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende omleidingen:

  • Het verkeer tussen Gierle en Turnhout volgt in beide richtingen een omleiding via de N132 en de E34.
  • De industriezone Veedijk blijft bereikbaar langs de zijde van de Steenweg op Tielen. Vanaf de E34 rijdt verkeer door de industriezones Muizenven en Everdongen aan de noordkant van de snelweg naar de Steenweg op Tielen om de Veedijk te bereiken.
  • Bedrijven en aangelanden die in De Breem liggen, zijn bereikbaar via de Rijdtstraat/Boskant.
  • Om te voorkomen dat vracht- en autoverkeer via de ring, Steenweg op Tielen opdraait heeft het Agentschap Wegen en Verkeer besloten om de Steenweg op Tielen vlak voor het kruispunt met de Everdongenlaan en Tieblokkenlaan af te sluiten. Dit wil zeggen dat Steenweg op Tielen, tussen de ring en Everdongenlaan, de Parkwijk en de Jef Buyckxstraat en haar omliggende straten enkel bereikbaar zijn via de ring.

In Veedijk zullen verschillende maatregelen genomen worden, om een veilige doorgang voor iedereen te garanderen. Denk aan een snelheidsverlaging (50km/u) en veilige oversteekplaatsen voor fietsers op verschillende locaties.

De omleiding op kaart tijdens de werken

Meer op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 om 13.51 uur