Hoe een aanvraagformulier in Eaglebe invullen?

Heb je werken gepland waarbij je genoodzaakt bent om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren werfvoertuig, plaatsen stelling op het voetpad, sleufwerken…, dan heb je een parkeerverbod of signalisatievergunning nodig.

Het formulier bevat 5 delen: Algemeen, Periode, Locatie, Contact en Bevestiging. Op deze pagina leggen we uit in detail hoe je de gegevens van het aanvraagformulier moet invullen.

Het is belangrijk om deze volgorde te respecteren en alle verplichte velden in te vullen (aangegeven door een rode asterisk).

Stap 1: Algemeen

Selecteer het type inname.

Er is keuze uit verschillende types inname. Maak je keuze uit één van deze types, indien niets past, selecteer “Andere”.

Beschrijving van de werken/inname.

Geef een korte beschrijving over wat er zal gebeuren (max 400 karakters) . Enkele voorbeelden:

  • Container op parkeervak + gedeelte van de weg
  • Verhuis (vrachtwagen + verhuislift)
  • Afbraak torenkraan, er zal een telescopische kraan in het midden van de weg staan
  • Plaatsing stelling + 2 werfvoertuigen

GIPOD werkopdracht

Indien de inname gelinkt is aan een reeds bestaande GIPOD werkopdracht kan je de gegevens hiervan ophalen dmv het GIPODid.

Bijlage

Extra informatie betreffende de inname kan hier geüpload worden als jpg, png en PDF tot max 5MB.

Stap 2: Periode

Klik op datum start- en einddatum om de juiste start- en einddatum van de inname te prikken in de kalender. Selecteer eerst de startdatum en dan pas de einddatum. De einddatum kan vanzelfsprekend niet voor de startdatum zijn. De datums worden automatisch ingevuld als de eerst mogelijke dag van inname.

Het start- en eindtijdstip worden automatisch ingevuld maar kunnen ook manueel aangepast worden door hierop te klikken en het gewenste tijdstip in te geven.

Stap 3: Locatie

Adres

Om de Locatie van de inname weer te geven maken wij gebruik van het (dichtstbijzijnde) adres. Kies de straat uit de lijst van straatnamen. Begin met typen, er wordt direct een lijst getoond met overeenkomstige straten, en klik op de juiste straatnaam. Kies het huisnummer uit de lijst van beschikbare huisnummers. Begin met typen, er wordt direct een lijst getoond met overeenkomstige huisnummers, en klik op het juiste huisnummer.

Teken de inname

Op basis van de periode en adres van de inname, wordt een kaart getoond. Deze kaart is ingezoomd in de buurt van je adres en toont alle geplande innames tijdens je geselecteerde periode. Deze geplande innames betekenen een potentieel conflict en zijn soms een reden om je aanvraag niet goed te keuren.

De ingenomen zone kan dan ingetekend worden op verschillende manieren:

  • Plaats een zone: Een rechthoek met de opgegeven afmetingen.
  • Teken een zone: Een polygoon met vrije vorm en afmetingen. De polygoon wordt gesloten met een dubbelklik of door te klikken op het startpunt.
  • Teken een lijn met buffer: Een lijn met daarrond een bufferzone met opgegeven grootte.
  • Import GPX: Hier kan een GPX bestand worden toegevoegd om de zone in te tekenen met rond de route een buffer met opgegeven grootte (handig voor bv wielerwedstrijden)
  • Verwijder: Hier kan je ingetekende zones verwijderen door deze aan te klikken (per zone of alle zones)

Een uitgebreid overzicht van de verschillende manieren wordt gegeven in het artikel 'Hoe teken ik een zone in?'

Details over de hinder

Hier kan meer info gegeven worden over de hinder die de inname zal veroorzaken op het voetpad/berm, fietspad, parkeerstrook en rijbaan. Dit zijn dynamische vragen dewelke meer opties geven naargelang deze van toepassing zijn. Daarnaast kan ook meegegeven worden of een halte van het openbaar vervoer belemmert wordt. Ten slotte kan ook nog een korte beschrijving van de hinder worden meegegeven ter verduidelijking (max. 400 karakters).

Hier moet minstens 1 vorm van hinder (voetpad/berm, fietspad, parkeerstrook, rijbaan) worden aangegeven om verder te kunnen.

Stap 4: Contact

Hier worden de contactgegevens van de aanvrager ingevuld. De aanvraag kan gebeuren als particulier, bedrijf, vereniging of gemeentelijke dienst. Indien een gebruiker aangemeld is met een Eagle account (gratis aan te maken via eagle.vlaanderen) worden zijn contactgegevens automatisch ingevuld.

Wanneer de contactgegevens van de verantwoordelijke signalisatie, opdrachtgever of verantwoordelijke aannemer verschillend zijn van de aanvrager kunnen deze in deze stap ingegeven worden.

Stap 5: Bevestiging

Je aanvraag is nu klaar om in te sturen. Je moet enkel nog akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de gemeente en de privacy voorwaarden van Eagle. Daarna kan je de aanvraag verzenden en krijg je een bevestigingsmail met daarin een overzicht van de aanvraag.

Andere tips en veelgestelde vragen

Heb je nog een andere vraag over het Eaglebe invulformulier? Op de helpdesk van Eaglebe vind je meer informatie.