Hulp van derden

Ben je ziek en heb je moeilijkheden om je gewone dagelijkse handelingen uit te voeren? Dan heb je misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. Je moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kunt een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen ten vroegste vanaf de vierde maand van je arbeidsongeschiktheid en uiterlijk tot het einde van je arbeidsongeschiktheid. 

Meer info: bij je ziekenfonds of op de website van het RIZIV.