Huwelijksaangifte

Maak hier je afspraak

De huwelijksaangifte, of de in de volksmond genoemde ondertrouw, is een verklaring van twee toekomstige echtgenoten dat zij in het huwelijk willen treden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van Lille. Zij doen dit door de ondertekening van de verklaring van huwelijksaangifte. Deze huwelijksaangifte is verplicht. Ze moet tenminste 14 dagen en maximum 6 maanden en 14 dagen voor het huwelijk gebeuren. Anders kan de voltrekking op de huwelijksdatum niet doorgaan.

Voor de huwelijksaangifte moeten bepaalde documenten voorgelegd worden. De dienst burgerlijke stand verzamelt zelf de documenten bij de Belgische instanties die nodig zijn voor een huwelijk. Buitenlandse akten moet je zelf aanvragen bij de bevoegde instanties. Wanneer het dossier volledig is, worden jullie uitgenodigd voor de ondertekening van de akte van huwelijksaangifte.

De aangifte van een huwelijk geschiedt door beide huwelijkskandidaten. Er kan ook aangifte gebeuren door één partner maar dan moet je in bezit zijn van een gelegaliseerde volmacht.

Wat moet je meebrengen wanneer je de huwelijksaangifte laat registreren?

  • je identiteitskaart of je identiteitsbewijs
  • de identiteitsgegevens van de eventuele getuigen (naam, voornamen, geboortedatum, adres en  indien bloed- of aanverwant: de familieband). Je kan nul tot maximum vier getuigen opgeven. Een getuige moet 18 jaar zijn, mag, doch hoeft geen familie te zijn. 
  • eventueel de volmacht van de afwezige huwelijkspartner, met een fotokopie van de identiteitskaart
  • adres na huwelijk

Wat moet je betalen voor een huwelijk en wanneer?

Enkel de kostprijs van het trouwboekje wordt aangerekend. Deze bedraagt momenteel 35 euro en moet je betalen op het ogenblik van de registratie van de huwelijksaangifte. De huwelijksvoltrekking zelf is gratis in de gemeente Lille. 

Kan je van de huwelijksaangifte attesten bekomen?

Eens de aangifte van je huwelijk is geregistreerd, kan je hiervan attesten verkrijgen. Opgelet: de afgeleverde attesten van de huwelijksaangifte zijn geen officiële bevestiging van de huwelijksvoltrekking. Deze attesten kunnen dienen om werkverlet te bewijzen, voor het voorhuwelijkssparen, om korting te krijgen bij de boeking van een huwelijksreis,... . Voor de meeste werkgevers is het echter voldoende dat je het klein verlet aanvraagt en na het huwelijk een uittreksel van de huwelijksakte bezorgt.

De uittreksels uit de huwelijksakte bezorgen we je na voltrekking van het huwelijk.

Maak hier je afspraak