I-GECORO

Wat is de I-GECORO? 

Samen met de gemeente Kasterlee heeft Lille een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze adviesraad is samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen. In deze intergemeentelijke raad is er een vertegenwoordiging voorzien van volgende geledingen: werknemers, werkgevers, natuurverenigingen, landbouw en recreatie/toerisme. 

Wat zijn de taken van de I-GECORO? 

De belangrijkste taak van de I-GECORO is het adviseren van de gemeenteraden van Kasterlee en Lille en de beide schepencolleges waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de I-GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht. Zij verlenen advies over projecten met een grote ruimtelijke impact, nieuwe visies inzake wonen en woontypologie├źn, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, nieuwe beleidsplannen inzake ruimte, enz. 

Hoe werkt de I-GECORO? 

Het aantal leden van de I-GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de deelnemende gemeentes. Voor de gemeenten Kasterlee en Lille samen telt de IGECORO 13 effectieve leden en 12 plaatsvervangers. De gemeenteraden van Kasterlee en Lille stellen de leden aan voor de duur van 6 jaar.