In welke gemeente kan je huwen?

Je kunt huwen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten zijn of haar inschrijving heeft in het bevolkingregister of vreemdelingenregister op datum van de aangifte.

Indien geen van de aanstaande echtgenoten een inschrijving heeft in de bovenvermelde registers of indien de actuele verblijfplaats van één van beiden om gegronde redenen niet met deze inschrijving overeenstemt, kan het huwelijk voltrokken worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van één van de aanstaande echtgenoten.

Belgen die in het buitenland verblijven en die niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente kunnen huwen in de gemeente van laatste inschrijving, of in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad zijn inschrijving heeft op datum van opmaak van de akte, of van de geboorteplaats van één van de aanstaande echtgenoten. Bij ontstentenis kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.