Inentingen Polio

De inenting tegen poliomyelitis of kinderverlamming zijn vier inentingen die verplicht zijn tussen de 2de en 18de levensmaand. Bij aangifte van de geboorte ontvangt de aangever een formulier in verband met de verplichte inentingen. Dit attest dient door huisarts, kinderarts of bij Kind en Gezin te worden ingevuld. Na de vierde inenting, binnen de 18 maanden na de geboorte, wordt het attest binnengebracht op de dienst bevolking. Indien je het inentingsbewijs niet tijdig inlevert, zal je een herinnering krijgen. Daarna wordt de provinciale gezondheidsinspectie ingelicht die een proces verbaal kan laten opstellen.