Infrastructuursubsidie

De Lilse jeugdverenigingen kunnen een ondersteuning van het gemeentebestuur ontvangen voor infrastructuurwerken aan hun lokalen. Om hier aanspraak op te maken, dienen ze een subsidiedossier in bij de jeugddienst. De bepalingen staan beschreven in het subsidiereglement.

Infrastructuursubsidie aanvragen