Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar de bestaansmiddelen. Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag.

Belangrijk! Om recht te hebben op de IGO moet je permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland (in één of meer keren) van minder dan 30 dagen per kalenderjaar is wel toegestaan.

Voor meer informatie kan je terecht op het gratis nummer: 0800 50 246.

Indienen van de aanvraag

Als gerechtigde kan je, zoals in de pensioenregeling, de aanvraag op 2 manieren indienen:

  • bij het gemeentebestuur, waar je je hoofdverblijfplaats hebt
  • bij de Rijksdienst voor Pensioenen waar je je persoonlijk (of via volmachtdrager) moet melden

Meer info en afspraak:


Pensioenpunt, Renier Sniedersstraat 2, 2300 Turnhout, tel. 1765