Inspraak

Elke burger kan deelnemen aan de gemeentelijke besluitvorming. De gemeentelijke adviesraden zijn hierbij het middel bij uitstek. De raden geven het gemeentebestuur advies over de delen van het beleid die zij opvolgen. De adviesraden zorgen ook voor het contact tussen de burger en het beleid.

Meer weten over de adviesraden?