Invorderingsreglement fiscale en niet-fiscale vorderingen lokaal bestuur Lille

Invorderingsreglement Gemeente en OCMW Lille - niet fiscale vordering / retributie (bv. schoolfactuur, OCMW-steun)

Elke niet-fiscale vordering is betaalbaar binnen 30 dagen volgend op de datum van de schuldvordering/factuur. Na verloop van de betalingstermijn van 30 dagen wordt een eerste kosteloze aanmaning voor de onbetwiste openstaande vordering opgemaakt met een nieuwe termijn van 14 dagen, vanaf verzending van de aanmaning. Indien na de eerste aanmaning niet tijdig betaald wordt, zal een tweede laatste aangetekende aanmaning opgemaakt worden met een betalingstermijn van 14 dagen. Deze zal verhoogd worden met 15,00 EUR invorderingskosten enkel voor de facturen van de gemeente Lille.

Indien na de tweede laatste aangetekende aanmaning nog steeds niet volledig is betaald, wordt het dossier overgemaakt aan een deurwaarder. Deze zal zijn gemaakte kosten volledig aan u doorrekenen.

In geval van onwil, herhaling of nalatigheid, kan de gemeentelijke dienstverlening geschorst of helemaal stopgezet worden.

Invorderingsreglement Gemeente Lille - fiscale vordering / belasting

Elke fiscale vordering is betaalbaar binnen 2 maanden volgend op de datum van het aanslagbiljet. Na verloop van de betalingstermijn van  2 maanden wordt een eerste kosteloze aanmaning voor de onbetwiste openstaande vordering opgemaakt met een nieuwe termijn van 14 dagen, vanaf verzending van de aanmaning. Indien na de eerste aanmaning niet tijdig betaald wordt zal een tweede laatste aangetekende aanmaning - verhoogd met 15,00 EUR invorderingskosten - opgemaakt worden met een betalingstermijn van 14 dagen. 

Indien na de tweede laatste aangetekende aanmaning nog steeds niet volledig is betaald, wordt het dossier overgemaakt aan een deurwaarder. Deze zal zijn gemaakte kosten volledig aan u doorrekenen.