Inwonerspanel

Om het lokale beleid nog beter af te stemmen op de wensen en de verwachtingen van onze inwoners, zijn we met een inwonerspanel gestart. Drie keer per jaar bevragen we een kleine 400 willekeurig gekozen inwoners over uiteenlopende onderwerpen. Wanneer de groep verkleint doordat er mensen afvallen, vullen we de groep aan met nieuwe vrijwilligers. Mogelijk krijg je dus ook op een keer een brief in de bus.

Waarom een inwonerspanel?

We houden continue de vinger aan de pols via allerlei adviesraden en infosessies rond specifieke onderwerpen. In deze inspraakorganen en op de inspraakmomenten horen we steevast onze mondige en dynamische inwoners. De ‘stille meerderheid’ is hier helaas vaak ondervertegenwoordigd. In het panel horen we de stem van iedereen. De groep is ook groot genoeg om een correct beeld te krijgen van wat er leeft onder de inwoners.

De resultaten

Je vindt alle resultaten van de verschillende bevragingen hieronder.