IOED Land van Nete en Aa

Sinds januari 2018 is er binnen erfgoedcel Kempens Karakter een deelwerking rond onroerend erfgoed. De IOED Land van Nete en Aa is specifiek gericht op archeologische sites, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Deze Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst draagt zorg voor het onroerend erfgoed van de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar. De IOED wil de historische sites, monumenten en landschappen beter in beeld te brengen. Hiervoor werkt de dienst nauw samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

Met onroerend erfgoed bedoelen we het geheel van bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed. Tot dit erfgoed rekenen we dus onder andere monumenten, landschappen en archeologische sites. Dit is erfgoed dat wel tastbaar is, maar niet verplaatst kan worden.

Je kan bij IOED Land van Nete en Aa terecht voor advies, begeleiding en vorming. Samen willen ze het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten door onder meer aan sensibilisering en publiekswerking te werken. De IOED dienst start publieksprojecten op en ondersteunen of communiceren bestaande evenementen. Denk maar aan Open Monumentendag of Nacht van het Kempens Erfgoed.

Daarnaast neemt de IOED een adviserende en ondersteunende rol op voor de gemeenten, het middenveld en haar inwoners. Heb je vragen over onroerend erfgoed? Of wil je graag een project rond dit erfgoed organiseren? Klop dan gerust aan bij de IOED voor gratis advies.

Meer informatie en contactgegevens vind je op deze de website van Kempens Karakter.