Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan naar het gemeentebestuur toe.
Bestaande uit vertegenwoordigers van de Lilse jeugdverenigingen vormt de jeugdraad de stem van de Lilse jeugd in het lokale jeugdbeleid. In de statuten lees je wat de jeugdraad specifiek doet.

De jeugdraad vergadert een aantal keer per werkjaar, organiseert (Jeugddag, geboortebos, kinderfuif, ...) en heeft de Kindergemeenteraad onder haar hoede.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 schreef de Jeugdraad een memorandum.  Hiermee hopen ze een stempel te kunnen drukken op het toekomstig beleid en een jeugdige stem te laten horen, die van jeugdraad en ook die van alle jongeren (ook van de niet-stemgerechtigden). Je vindt het memorandum onderaan deze pagina.