Kadaster

Een kadasterplan is een verzameling van alle percelen in onze gemeente met aanduiding van de gebouwen die op de percelen staan. Elk privaat perceel, bebouwd of onbebouwd, heeft een kadastraal nummer. Dit nummer wordt toegekend, in kaart gebracht (kadasterplannen) en verder aangevuld met onder meer de oppervlakte, de eigenaar en het kadastraal inkomen. Onder meer op basis van deze gegevens wordt de belasting op de onroerende voorheffing berekend.

Kadasterplannen raadplegen

De kadasterplannen kan je gratis raadplegen:

 • op de dienst stedenbouw van de gemeente
 • via de CadGIsviewer (zie verder)

Wie de eigenaar is van een perceel dat je niet bezit, kan je enkel te weten komen door een officieel uittreksel uit de kadastrale legger op te vragen.

Officieel uittreksel uit de kadastrale legger

Uittreksels uit de kadastrale documentatie kunnen aangevraagd worden:

 • via de CadGisviewer (zie verder)
 • schriftelijk (per brief, per fax of per mail) bij de gewestelijke directie van de provincie waar het onroerend goed gelegen is. Je kan hiervoor gebruik maken van het  aanvraagformulier dat je onderaan vindt. Telefonisch contact opnemen voor een uittreksel heeft geen zin. Voor gegevens over de huidige situatie mail je het formulier naar meow.antenne.107@minfin.fed.be voor historische informatie mail je naar meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be.

Een uittreksel is niet gratis. De tarieven verschillen naargelang het aangevraagde uittreksel. De prijzen kan je terugvinden op het aanvraagformulier.

Het tarief voor een uittreksel met historische informatie: kadastraal plan op A4-formaat: 150 euro

Eigenaars en huurders (of hun vertegenwoordigers) kunnen bij de dienst stedenbouw of bij het kadaster gratis, mondeling het kadastraal inkomen medegedeeld krijgen van het onroerend goed dat zij bezitten of bewonen.

Welke inlichtingen worden niet verstrekt?

Regelmatig worden vragen om inlichtingen gesteld onder de volgende vorm:

 • Heeft meneer of mevrouw X of vennootschap Y goederen in België of in een bepaalde gemeente?
 • Graag een lijst van alle goederen van meneer of mevrouw X of vennootschap Y (in een bepaalde gemeente).

Met het oog op de bescherming van de privacy van de eigenaar(s) in kwestie worden deze inlichtingen niet verstrekt.

Online raadplegen kadastraal plan – CadGISviewer

Elke burger kan online het kadastraal plan van het hele land raadplegen via de CadGISviewer. Je kan zoeken op straatnaam en huisnummer. Je kan er zelf meten hoe groot een perceel is. Je kan een niet-officiële afdruk maken van een gedeelte van het kadasterplan en je kan een officieel uittreksel uit het kadaster opvragen

Korte handleiding:

 • Ga naar http://www.myminfin.be
 • Voor louter consultatie kies voor “Naar myminfin zonder authenticatie”
 • Wil je een uittreksels aanvragen en het formulier elektronisch ondertekenen kies dan voor “Naar myminfin met authenticatie”
 • Klik op tabblad “Vermogen”
 • Klik op “CadGISViewer
 • Perceel opzoeken kan op verschillende manieren:
  • kadastraal zoeken (op gemeente, sectie en perceelnummer)
  • opzoeking volgens adres (gemeente, straatnaam en huisnummer)
 • Klik op lokaliseren
 • Wens je een afdruk? Klik dan op het printericoon in de taakbalk

Een zeer uitgebreide handleiding van CadGIS vind je door te drukken op het knopje met het vraagteken helemaal linksboven in het openingsscherm van de viewer.

Contactgegevens

Lokaal Kadaster

Renier Sniedersstraat 6
2300 Turnhout
Tel. 0257 816 40
meow.antenne.107@minfin.fed.be

Gewestelijk Kadaster Antwerpen

Italiëlei 4, bus 10
2000 Antwerpen
Tel. 0257 552 80
Fax 0257 971 03
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be