Kampeerterrein

De belasting op kampeerterreinen wordt vastgesteld per jaar en per standplaats en is verschuldigd door de uitbater van het kampeerterrein.

De belasting bedraagt 65 euro per kampeerperceel dat op het kampeerterrein ter beschikking wordt gesteld.