Kansspelen

Voor de organisatie van kansspelen of weddenschappen is in België een vergunning nodig van de Kansspelcommissie (KSC). 

De wetgeving onderscheidt 3 klassen van inrichtingen:

  • klasse I of de casino’s (enkel mogelijk in 27 erkende gemeenten)
  • klasse II of de speelautomatenhallen
  • klasse III of de drankgelegenheden

De indeling in de overige klassen gebeurt naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden uitgebaat, van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers bij elk kansspel en van de aard van de in de inrichtingen toegestane nevenactiviteiten.

Een vergunning voor een uitbating van klasse III of klasse C moet je dus aanvragen bij de Kansspelcommissie. Vooraleer je de aanvraag kan indienen moet je eerst de nodige documenten aanvragen bij de gemeente waar de drankgelegenheid gevestigd is. De burgemeester maakt een verklaring dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan. 

Verder bij te voegen stukken:

  • kopie statuten indien het een vennootschap betreft
  • uittreksel strafregister (enkel voor vreemdelingen)
  • kopie identiteitskaart
  • bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Kansspelen worden niet toegestaan in snackbars.