Kempens Woonplatform

Ga je bouwen of verbouwen, een woning kopen, verkopen, huren of verhuren? Ben je op zoek naar informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen, betaalbare kavels of sociale leningen? Wil je meer informatie over de premies en tegemoetkomingen waarop je aanspraak kan maken?

Je vindt al deze informatie op Duurzaamwonen.be.

De aangeboden informatie is toegespitst op de Kempen. De website brengt actueel woonnieuws en bevat veel informatie over duurzaam wonen, meegroeiwonen, premies en tegemoetkomingen, sociale en betaalbare huisvesting en woongerelateerde regelgeving.

Naast deze algemene wooninformatie is er ook een gemeentespecifiek gedeelte. Hier vind je per gemeente een overzicht van alle actoren die er actief zijn op het vlak van wonen. Zo kan je nagaan waar je terecht kan met welke woonvraag. De woonmarkt is vrij complex en met deze site tracht het Kempens Woonplatform te voorkomen dat burgers door het woonbos de bomen niet meer zien.