Vernieuwing kerkomgeving Poederlee

In november (en niet oktober zoals we nog in Info Lille schreven) starten de werken rond de kerk van Poederlee. De kerk is momenteel omringd door oude graven op een vlakte van zand. Deze ruimte wordt nu omgetoverd tot een mooie tuin met veel bloemen, planten en zitbanken. De aanleg van de kerktuin kadert in het Wensbeeld Lille-Poederlee dat we samen met onze inwoners ontwikkelen. Naast de aanleg van de tuin, wordt het Kerkenend heraangelegd en komt er een veiliger fietspad rond de kerk.

Tuin met bloemenweide

De grote lichtbruine zandvlakte tussen de kerk en de gewestweg maakt plaats voor een mooie tuin met bloemenweide. De oude grafzerken rond de kerk werden weggenomen, met uitzondering van 15 waardevolle grafzerken die geïntegreerd worden in de tuin. In oktober wordt de oude grafkelder nog afgebroken en opgevuld. Er komen nieuwe paden rond de kerk en op twee locaties is er ruimte voorzien voor zitbanken. De doorgang aan de gewestweg gaat dicht. In de plaats daarvan komt er een nieuwe toegang achter frituur ‘Den Tipzak’. Aan fietsers is ook gedacht. Zowel tegenover café ‘In Den Hemel’ als aan de parking parking langs De Wijngaard, naast de voormalige pastorij, komen fietsstallingen.

Heraanleg Kerkenend

In Kerkenend komt er een gescheiden rioleringsstelsel en waterleiding in kunststof. Daarna wordt Kerkenend volledig heraangelegd met mozaïek kasseien, zoals de Heymansstraat in Wechelderzande. In Kerkenend en rond de kerk komt er overal LED-verlichting. Na de werken wordt Kerkenend een woonerf. Je zal er dus maximaal 20 kilometer per uur morgen rijden en voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.

Veiliger fietspad

Het fietspad langs de gewestweg komt ook dichter tegen de afsluiting rond de kerktuin te liggen. Een groenbuffer tussen de gewestweg en het fietspad zal de veiligheid van de fietsers verhogen.

Ontdek alle vernieuwingen ook op het plan onderaan deze pagina.

Timing werken en hinder

De werken starten in november en zullen een half jaar in beslag nemen. Tijdens de heraanleg van het fietspad, zullen fietsers anderhalve maand een omleiding moeten volgen. Eind september begin oktober ontvangen de omwonenden een schrijven van de aannemer met de te verwachten hinder voor hen.