Kind en Gezin

Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang, maar treedt op als algemene regisseur van de kinderopvang in Vlaanderen en in Brussel. Dit geldt zowel voor de opvang van allerkleinsten als voor de opvang van de kinderen uit het basisonderwijs.

Elke persoon of organisatie die geregeld kinderen opvangt, moet dit aan Kind en Gezin melden, ook wanneer die opvang gratis is. Voor de opvang die gewoon gemeld wordt, zijn er geen wettelijke voorwaarden op vlak van kwaliteit. Kind en Gezin zal enkel aan het Agentschap Inspectie vragen om de opvang te bezoeken wanneer er een bezorgdheid is over de kinderen. De opvang kan aan Kind en Gezin een erkenning of een attest van toezicht vragen. Ze krijgt dit, wanneer de opvang aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Met al je vragen over kinderopvang kun je terecht bij Kind en Gezin.