Kindergemeenteraad

Een kindergemeenteraad is een gemeenteraad voor en door kinderen. De kindergemeenteraad vergadert zeven keer per schooljaar tijdens ‘zittingen’. Tijdens die zittingen worden allerlei dingen besproken die belangrijk zijn voor kinderen. Er wordt gesproken over sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging,… . Zo krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken voor een groep.

De kindergemeenteraad organiseert elk jaar een kinderfuif.

De kindergemeenteraadsleden worden verkozen op school bij het begin van het schooljaar. De verkozen raadsleden brengen vragen van de andere leerlingen mee naar de kindergemeenteraad. Na elke zitting vertellen de kindergemeenteraadsleden op school tegen de andere kinderen wat er in de kindergemeenteraad gezegd is.

Leden kindergemeenteraad 2023 - 2024

Yassine El Mallahi, Ferre Pluym, Renée Bastiaens, Stien Deckers, Josse Bockx, Mil Selaj, Fons Van de Sande, Jozefien Boeckx, Merel Vreys, Lili Vervoort, Robbe Teunis, Marie Vueghs, Helena Plompen, Ilya Goossens, Niene Speltincx, Willem Vanherck, Sébastien Verheijen, Odiel Vermeulen