Kindergemeenteraad

Een kindergemeenteraad is een gemeenteraad voor en door kinderen. De kindergemeenteraad vergadert zeven keer per schooljaar tijdens ‘zittingen’. Tijdens die zittingen worden allerlei dingen besproken die belangrijk zijn voor kinderen. Er wordt gesproken over sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging,… . Zo krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken voor een groep.

De kindergemeenteraad organiseert elk jaar een kinderfuif.

De kindergemeenteraadsleden worden verkozen op school bij het begin van het schooljaar. De verkozen raadsleden brengen vragen van de andere leerlingen mee naar de kindergemeenteraad. Na elke zitting vertellen de kindergemeenteraadsleden op school tegen de andere kinderen wat er in de kindergemeenteraad gezegd is.

Leden kindergemeenteraad 2021 - 2022

Naafi Bansé, Nore Wynants, Kobe Coertjens, Jules Mermans, Wannes Weemaes, Ayla Box, Arno Bens, Gusje Mijnendonckx, Rik Aerts, Jul Van den Broeck, Thomas Wilmssen, Stan Van Beirendonck, Fleur Severeyns, Julie Van Rooy, Julie De Cleyn, Alexander Van den Bosch, Gijs Joossens en Kyra Janssens.