Kleinhandelsvergunning

Wil je een permanente handelszaak openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorziet u handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in uw bouwproject, dan heb je een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig (vervangt de vroegere socio-economische vergunning).

Procedure

De vergunning vraag je aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

Als de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Wetgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

Meer info

Vlaio - kleinhandelsactiviteiten