Klokkenluidersregeling

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt.

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden.

Binnen lokaal bestuur Lille is de algemeen directeur aangeduid als eerste aanspreekpunt.

De klokkenluidersregeling is er enkel voor personeel van Lokaal bestuur Lille. Wie geen personeel is, kan inbreuken melden via het klachtenreglement

Meldingen kan je aan de algemeen directeur bezorgen:

 • per mail naar klokkenluider@lille.be
  • Mails in dit postvak worden enkel gelezen door de algemeen directeur.
 • per brief aan Lokaal bestuur Lille - t.a.v. algemeen directeur, Rechtestraat 44, 2275 Lille met op de omslag duidelijk zichtbaar vermeld ‘vertrouwelijk’
  • De brief wordt niet door het secretariaat geopend, enkel door de directeur.
 • telefonisch
  • Als de klokkenluider ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Het verslag kan gecontroleerd, gecorrigeerd en voor akkoord ondertekend worden.
 • met een fysieke ontmoeting
  • De klokkenluider heeft het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van de melding te bespreken. Als de klokkenluider ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Het verslag kan gecontroleerd, gecorrigeerd en voor akkoord ondertekend worden.