Koppelen huisnummer - EPC

Sommige energiedeskundigen ondervinden een probleem met de koppeling van het adres in het gebouwenregister.

Sinds de start van het EPC+ dient het adres waarvoor het EPC-attest opgemaakt moet worden, gekoppeld te worden aan het correcte gebouw in het gebouwenregister.

In de praktijk zijn er gebouwen en busnummers die niet in dit register zijn opgenomen, waardoor hiervoor geen attest opgemaakt kan worden.

Per dossier moet de EPC-verslaggever dit melden aan het VEA, het Vlaams Energie Agentschap, die het op hun beurt aan de bevoegde gemeente meldt.

Het zijn uiteindelijk de gemeenten die de aanpassing en/of toevoeging in het adressenregister dienen door te voeren, maar het meldpunt hiervoor is het VEA.