Leegstaande gebouwen en woningen

Er kunnen verschillende argumenten aangehaald worden waarom langdurige leegstand binnen de gemeente best daadwerkelijk aangepakt wordt.

De gemeente Lille heeft sinds 23 februari 2011 een eigen gemeentelijk reglement inzake leegstaande woningen en gebouwen.
Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van 12 maanden de woning niet bewoond wordt. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie wordt aangewend gedurende een termijn van tenminste 12 maanden.
De gemeente Lille heft sinds 1 januari 2020 een belasting op leegstaande woningen.
De heffingen met betrekking tot bedrijfsgebouwen worden door Vlaanderen ge├»nd. Bedrijfsgebouwen zijn bevoegdheid van Vlaanderen. 

Reglementen en verordeningen