Lilse straatnamen verklaard

In Vlaanderen zijn er meer dan 90.000 straatnamen. Het zijn allemaal namen met een eigen verhaal. Vele zijn eeuwenoud, andere zijn recent, alle maken ze deel uit van het dagelijks taalgebruik. Maar waar komen die namen vandaan? Welke betekenis hebben ze?

‘Leader’ is een Europees programma dat het versterken en verder ontwikkelen van het platteland tot doel heeft. Het programma wordt gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de Provincie. Binnen de Leaderregio Midden-Kempen worden middelen ingezet op 8 doelstellingen, waaronder toerisme, erfgoed, ruraal ondernemerschap, dorpskernvernieuwing en sociale infrastructuur. Binnen die regio werd in 2010 beslist om samen een regionaal project uit te werken om de identiteit van de regio op een originele manier in de kijker te zetten. Het werken aan straatnamen was daarvoor een dankbaar thema.

De publicatie kwam tot stand dankzij Leader 'Regio Midden-Kempen beweegt!' en RURANT. Voor Lille werden er 49 straatnamen opgenomen. Je kan de volledige publicatie onderaan terugvinden.