Lokaal opvanginitiatief Asielzoekers

Het lokaal opvanginitiatief biedt materiële hulpverlening aan personen die een asielaanvraag hebben ingediend bij Dienst Vreemdelingenzaken. Eens een asielaanvraag geregistreerd is, krijgt de aanvrager een opvangplaats in een collectief opvangcentrum (asielcentrum). Dit zijn grote centra met vaak enkele honderden bedden. 

Om de integratie te bevorderen en overbevolking in dergelijke centra te voorkomen, worden de asielzoekers na 4 maanden doorverwezen naar een lokaal opvanginitiatief in een gemeente.

Welke hulp?

De asielzoekers die in onze gemeente worden opgevangen kunnen rekenen op volgende hulpverlening:

  • een woning met de nodige faciliteiten
  • wekelijks leefgeld voor voeding, kleding, persoonlijke hygiëne en verzorging
  • medische hulpverlening
  • begeleiding in de asielprocedure, wegwijs in de gemeente, inschrijving voor taallessen,... 

Voor wie?

De opvang is voorzien voor personen die een asielaanvraag bij Dienst Vreemdelingenzaken hebben gedaan en die nog lopende is. Onze gemeente biedt 15 plaatsen voor gezinnen met kinderen in 3 woningen.

Hoe aanvragen?

De toewijzing gebeurt door Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

Meer informatie?

www.fedasil.be