Mag mijn huishoudelijk afval bij mijn bedrijfsafval?

Wie bij zijn bedrijf woont, is als gezin verplicht om in te stappen in het DIFTAR-systeem. Het is wettelijk niet toegestaan om huishoudelijk afval aan te bieden in een (privé)container voor bedrijfsafval. Huishoudelijk afval aanbieden in de bedrijfsafvalcontainer wordt gezien als sluikstorten. Voor je bedrijfsafval heb je de vrije keuze om al dan niet in te stappen in DIFTAR.

De gemeente Lille heeft een zorgplicht voor de selectieve inzameling van huishoudelijk afval. Dit betekent dat om de 14 dagen bij elk gezin moet langsgereden te worden om het aangeboden afval te gaan ophalen. Wie die ophaling van huishoudelijk afval op haar grondgebied doet, bepaalt de gemeente. Enkel de door de gemeente aangestelde instanties kunnen het huishoudelijk afval inzamelen. Dat is ook opgenomen in het politiereglement van de gemeente. Bewoners die hun afval laten oppikken door een privéfirma overtreden wel degelijk de wet. Huishoudelijk afval meegeven met je bedrijfsafval is een vorm van sluikstorten.

Aanvaarden van grijze restafvalcontainer

Elk gezin produceert huishoudelijk afval, ongeacht hoe goed men sorteert. Huishoudelijk afval moet aangeboden worden in een grijze restafvalcontainer voorzien van een chip. De gemeente heeft de plicht om deze container ter beschikking te stellen, maar de burger heeft ook de plicht om deze grijze restafvalcontainer te gebruiken voor het aanbieden van zijn huishoudelijk afval. De container weigeren kan dus niet. Deze informatie is opgenomen in het politiereglement van de gemeente.

Het is een foute redenering te denken dat je moet betalen voor een container die je niet nodig hebt. Ten eerste ben je verplicht je huishoudelijk afval aan te bieden in de grijze container. Daarnaast gebruikt de gemeente de vaste contantbelasting van 4,5 euro per maand voor volgende zaken.

  • de huis-aan-huisophaling van de verschillende fracties

De vuilniswagen maakt wekelijks zijn ronde door alle toegankelijke straten om je afval voor je deur op te halen. Ook indien je geen afval hebt, zal de vuilniswagen langs je deur passeren om te zien of daadwerkelijk niets staat aangeboden. De gemeente laat heel veel fracties aan de deur ophalen. Naast gft-afval, restafval, PMD en papier en karton laten we ook enkele malen per jaar grof vuil, snoeihout en steenpuin ophalen.

  • de toegang tot het recyclagepark

Iedereen heeft ook afval dat de vuilniswagen niet aan huis ophaalt. Daarom krijg je als inwoner toegang tot het recyclagepark. Er worden op het recyclagepark nog veel meer verschillende afvalfracties selectief ingezameld.

  • de lediging en reiniging van de straatvuilbakjes

Iedere week maakt de gemeente een ronde langs de straatvuilnisbakken om deze te ledigen en te reinigen.

  • de algemene reinheid van de gemeente

Zwerfvuil wordt aanzien als één van de meest storende elementen in onze directe leefomgeving. Onze gemeente heeft daarom op vele vlakken de strijd aangebonden met zwerfvuil. We worden hierin geholpen door vrijwilligers, onze Mooimakers. Het fenomeen sluikstorten bestaat al lang en zal helaas ook blijven bestaan na het invoeren van DIFTAR. De gemeente zet samen met haar inwoners in op een consequent handhavingsbeleid met betrekking tot deze problematiek. En neen, DIFTAR zal niet leiden tot meer sluikstorten