Mantelzorgtoelage

Neem jij de zorg op voor een bejaarde ouder, kind met een handicap of chronische aandoening, langdurig zieke partner of andere zwaar zorgbehoevende persoon? Dan ben jij een mantelzorger.

Onze gemeente waardeert enorm de zorg die jij als mantelzorger opneemt voor een zwaar zorgbehoevende persoon uit je omgeving. ‘Mantelzorgen’ is een zware en tegelijk zeer belangrijke taak die moet erkend worden door de lokale overheid. Om die erkenning kracht bij te zetten geeft de gemeente Lille een mantelzorgtoelage aan alle mantelzorgers.

Voor wie?

 • Zowel mantelzorger als zorgbehoevende zijn gedomicilieerd en verblijven in Lille.
 • De zorgbehoevende:
  • woont zelfstandig
  • woont bij familie
  • woont permanent in een instelling (bijvoorbeeld woon-zorgcentrum) en wordt wekelijks 1 of meerdere dagen thuis door de mantelzorger opgevangen
  • verblijft tijdelijk in een instelling
 • De zorgbehoevende heeft een erkenning voor het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden van de zorgkas (ziekenfonds).
 • De mantelzorger is geregistreerd bij de zorgkas.
 • De zorgbehoevende met een handicap doet geen beroep op het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB).

Bedrag?

De mantelzorgtoelage bedraagt 20 euro per maand.

Hoe aanvragen?

Vraag de mantelzorgtoelage aan

Gebruik hiervoor itsme of de eID van de mantelzorger


Mantelzorgtoelage aangevraagd? Laat de zorgbehoevende hier jouw gegevens bevestigen

Gebruik hiervoor itsme of de eID van de zorgbehoevende

Je dient volgende documenten bij je aanvraag te voegen:

 • Attest of brief van erkenning van het zorgbudget met vermelding van de duur ervan, afgeleverd door de zorgkas (ziekenfonds)
 • Attest of brief van registratie als mantelzorger, afgeleverd door de zorgkas (ziekenfonds) van de zorgbehoevende

Vraag bij voorkeur de mantelzorgtoelage via bovenstaande knoppen aan. Heb je geen kaartlezer of itsme? Print het aanvraagformulier onderaan deze pagina en stuur het per e-mail of per post naar de sociale dienst.

Is het niet mogelijk om het formulier te printen of heb je nog verdere vragen? Je kan de sociale dienst ook telefonisch contacteren. 

Verdere procedure?

 1. De sociale dienst legt jouw aanvraag voor mantelzorgtoelage voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité zal beslissen of je in aanmerking komt voor een toelage.
 2. De zorgbehoevende ontvangt een brief van de beslissing.
 3. Als je de mantelzorgtoelage krijgt toegekend, ontvang je maandelijks de toelage op je rekening.

Reglementen en verordeningen