Melding technische dienst

Meldingen over volgende onderwerpen kan je hier doorgeven: publieke vuilbakken, wegen, fiets- en wandelpaden, gemeentelijke gebouwen, grachten/beken/bufferbekken, groen, kerkhoven, processierupsen, ratten, signalisatie, sluikstorten, speeltuinen, zwerfvuil ...