Mèsi Anpil

Chris Boeckx en Johan Bollens uit Gierle zetten zich al jaren in voor Haïti, het land van herkomst van hun dochter Silke. In Haïti maakten ze kennis met de verschillende aspecten van ontwikkelingshulp. De ervaring dat rechtstreekse steun niet dé wereld maar wel de wereld van kinderen verandert, samen met een enorme passie voor de armsten en meest kwetsbaren, leidde tot de oprichting van Mèsi Anpil.

Deze organisatie steunt schooltjes en kleinschalige projecten die al jaren ter plaatse actief zijn. Straatkinderen krijgen sportmogelijkheden aangeboden om op een aangename en waardevolle manier hun vrije tijd door te brengen. De ondersteuning gebeurt rechtstreeks. Bij elk werkbezoek reizen de bijdragen van vrienden, familie en sympathisanten mee. Ze gaan rechtstreeks naar de lokale organisaties.

OntwikkelingsSAMENwerking dus, op een structurele manier die uitzicht biedt op toekomst, op emancipatie, zonder afhankelijkheid.

Mèsi anpil? Voor elke actie die we ondernemen, voor elk kind dat we steunen, krijgen we een stralende glimlach en een warme ‘mèsi anpil’. ‘Heel hard bedankt’, betekent dat.

Aan al wie onze organisatie steunt: mèsi anpil!

Chris Boeckx en Johan Bollens

chris.boeckx1@gmail.com