Mobiliteitsplan

Het gemeentebestuur van Lille heeft een volledig nieuw mobiliteitsplan opgesteld voor onze gemeente. Bij de opmaak van dit nieuwe plan heeft de gemeente gebruik gemaakt van de input uit verschillende bovenlokale mobiliteitsstudies. Ook de resultaten van de provinciale Fietsbarometer en de informatie van de Vervoerregio Kempen worden verwerkt in het mobiliteitsplan. Tenslotte is ook de input van onze burgers gevraagd via verschillende inspraakmomenten.

Voor de opmaak van het plan vertrekt Lille vanuit het STOP-principe. Dit betekent dat Lille bij de inplanning van haar mobiliteitsbeleid de prioriteit eerst laat gaan naar stappen (S), dan trappen (T), vervolgens openbaar vervoer (O) en dan pas naar personenwagens (P).

Het nieuwe mobiliteitsplan zet daarom in op aangenamere en veiligere woonstraten. Daarin is goed nagedacht over waar het doorgaande verkeer wel gewenst is en waar niet. De gemeente werd ingedeeld in 12 verblijfsgebieden. Die afbakening zorgt voor een kader waarbinnen gewerkt kan worden aan maatregelen die gedragen worden door de bewoners.

verblijfsgebieden mobiliteitsplan

In totaal bevat het nieuwe plan een honderdtal acties voor de korte, middellange en lange termijn. Een groot deel van deze acties gaan over het bevorderen van de ‘modal shift’, het verschuiven naar het gebruik van duurzame verplaatsingsmethodes. 

Het nieuwe mobiliteitsplan is op de gemeenteraad van woensdag 23 maart 2022 definitief vastgesteld.