Mobiliteitsstudie Noorderkempen

Het hele wegennet in onze regio is voortdurend vrij hoog belast. Dit beïnvloedt vanzelfsprekend ook de algemene verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. Verkeer en mobiliteit houden niet op aan de gemeentegrens. Werken in gespreide slagorde had daarom geen zin, de nood aan samenwerking groeide. 
 

Strategische acties

Samen met de provincie Antwerpen en 14 andere gemeentes werkte het gemeentebestuur van Lille samen een toekomstvisie voor de Noorderkempen uit. Het gaat hierbij over de gemeentes tussen de E34 en E19 in onze provincie. Een aantal keuzes zijn daarbij onafwendbaar:
  • ruimtelijke concentratie van activiteiten draagt bij tot gebundelde verkeersstromen
  • inzetten op multimodaliteit verbetert de leefbaarheid in de dorpskernen
  • waar mogelijk de open ruimte vrijwaren
Het uitgebreide studiewerk vertaalt zich nu in 16 strategische acties. Elke actie heeft een initiatiefnemer en een timing.
 

Stuurgroep Noorderkempen

Twee keer per jaar bekijkt de stuurgroep de stand van zaken en bespreekt ze de uitvoering van de acties. Ze waakt daarbij over het naleven van de afspraken en deadlines. De stuurgroep Noorderkempen bestaat uit de burgemeesters en/of schepenen van Mobiliteit van de betrokken gemeentes, en de Vlaamse overheid. De provincie Antwerpen neemt het voorzitterschap en de programmacoördinatie voor haar rekening.
 
Het eindrapport en de brochure over de studie Noorderkempen kun je hieronder downloaden. Je vindt er ook andere provinciale mobiliteitsstudies relevant voor de Noorderkempen.