Moet ik een huwelijkscontract aangaan?

Of je al dan niet een huwelijkscontract moet aangaan, hangt af van je gezinssituatie en of je al dan niet eigendom bezit. Indien je terzake meer informatie wenst, is het raadzaam een notaris te raadplegen. Indien je een huwelijkscontract aangaat, zal de notaris dit contract registreren in het Centraal huwelijkscontractenregister.

Indien je geen huwelijkscontract aangaat bij de notaris, huw je automatisch onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel.