Mondiale vorming op school

De solidariteitsraad wil binnen zijn budget, initiatieven die scholen in de gemeente nemen op het gebied van mondiale vorming ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks kan de school een aanvraag doen tot de aankoop van de wereldkalender van 11.11.11. of een aanvraag indienen om tussen te komen in de organisatiekosten van activiteiten voor de leerlingen.

De wereldkalender van 11.11.11

De Wereldkalender zorgt in veel scholen en klassen voor een maandelijkse blik op de wereld. Bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort een maandelijkse lesbrief van Studio Globo voor het basisonderwijs: ‘Wereldreis’. Dit is een kant-en-klare lesbrief, een geknipte gids voor leerkrachten om de foto van de maand te integreren in verschillende lessen. Voor elke graad van het lager onderwijs zijn er aparte werkbladen en lestips, uitgewerkt door collega-leerkrachten. Een oorspronkelijk verhaal brengt elke maand weer de kalenderfoto tot leven. Met achtergrond informatie, lestips en kopieerbare werkbladen per graad wordt telkens een nieuw thema aangesproken.

Het volstaat om schriftelijk een aanvraag te doen aan de schepen van Lokaal Mondiaal Beleid met vermelding van het aantal kalenders (maximaal 1 per klas). De lesbrief ‘Wereldreis’ kan niet gesubsidieerd worden. 

Mondiaal project

Mondiale of interculturele activiteiten binnen de school, een graad of een klas kunnen gesteund worden door de solidariteitsraad. 

Voorwaarden (criteria) voor financiële ondersteuning:

1. Het project bestaat uit activiteiten waarin informatie, educatie en animatie evenwichtig aan bod komen. Eenzijdige animatie activiteiten komen niet in aanmerking.

2. De school of leerkracht kadert de activiteiten in een ruimer mondiaal kader: de leerkracht voorziet ter voorbereiding of naverwerking zelf ook enkele activiteiten.

3. De aanvraag voor financiering moet met het voorbeeldaanvraagformulier voor schoolactiviteiten ( bijlage 4) minstens 1 maand voor de start van de activiteiten ingediend worden bij de Schepen voor ontwikkelingssamenwerking.

4.Op de eerstvolgende solidariteitsraad wordt de aanvraag besproken en wordt de school gemeld of het voorstel subsidieerbaar is.

5. De school betaalt eerst alle kosten van het mondiaal project zelf. Daarna maakt de school een factuur op met copies van alle betalingsbewijzen. Let op! De school kan van de gemeente geen kosten opvragen waarvoor al anderen al in tussengekomen zijn: bijdrage van de leerlingen zelf, subsidies van Kleur Bekennen, andere inkomsten.

6. Het gaat enkel om kosten die de school maakt voor educatieve workshops/begeleide activiteiten en voor aankoop of de huur van educatief materiaal (spelen, koffers, film, …)

7. Een school kan slechts per schooljaar één aanvraag per klas indienen. Maar een school kan in elkaar opvolgende schooljaren telkens een mondiaal project aanvragen.

8. De tussenkomst van de solidariteitsraad is afhankelijk van zijn budgettaire mogelijkheden en afhankelijk van het aantal aanvragen in het lopende werkjaar. (1 september tot 31 augustus)

Vraag hier je steun aan