Nachtspel organiseren

Wil je met je kampgroep een nachtspel organiseren? Fijn! Denk er wel aan dit eerst aan te vragen bij de gemeente. Een nachtspel kan je enkel organiseren na gunstig advies.

Belangrijk: Respecteer te allen tijde de nachtrust van de buurtbewoners!

We willen vragen om, na gunstig advies van de gemeente, de buurtbewoners op de hoogte te brengen door middel van een briefje met daarop datum en tijdstip van het nachtspel. Ook zet je contactgegevens van de verantwoordelijke op het briefje zodat ze met problemen bij jullie terecht kunnen.

Vraag toelating voor je nachtspel aan