Natuurgebied Kindernouw

Het Kindernouw is een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers.

Het gebied heeft zijn oude landschapsstructuur goed behouden en is mede daarom beschermd als landschap. Door zijn grote afwisseling is het een uitstekend leefgebied voor uitzonderlijke planten en dieren. Door hooien, hakhoutbeheer en het inzetten van vee tracht Natuurpunt de diversiteit in het gebied te bewaren. Via natuurontwikkeling worden illegale recreatievijvers omgetoverd tot natuurlijke waterpartijen.

Soms is het wel enkele jaren wachten eer de resultaten van het beheer zichtbaar worden. Toch wijzen verscheidene bijzondere waarnemingen erop dat we goed bezig zijn. Het kappen van de houtkant langs het kruidenrijk hooiland Baggers (= eerste perceel dat ooit aangekocht werd) zodat dit weer meer licht krijgt, was op het eerste zicht een drastische ingreep, maar tussen het groene tapijt van vele soorten Zegges wordt een kantwerk van honderden bloemen opgemerkt. In het Kindernouw werden enkele poelen aangelegd waarin amfibieƫn zich goed thuis voelen.

Meer info over diverse wandelroutes in het Kindernouw vind je op de site van Natuurpunt