Natuurgebied Kindernouw vanuit dorp Lille

Het Kindernouw is een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers. Vertrekkend vanuit het centrum van Lille, kan je het gebied verkennen tijdens een wandeling van 7,8 kilometer lang.

De brochure van de wandeling is gratis verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis. Je kan deze onder aan deze pagina ook gratis downloaden.