Start aanleg nieuwe fiets- en voetgangersoversteek op Oostmalsebaan

Van 2 tot 31 augustus werkt het Agentschap Wegen Verkeer (AWV) op de Oostmalsebaan (N153) ter hoogte van de schoolomgeving. AWV gaat ter hoogte van de aansluiting van Stepke en Bergpad een verhoogde inrichting aanleggen met een nieuwe oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.

Het kruispunt is tijdens de werken volledig afgesloten.

Wat en waarom?

Meer veiligheid voor (schoolgaande) fietsers

De huidige oversteek op de Oostmalsebaan wordt vervangen door een nieuwe, veiligere fiets- en voetgangersoversteek aan het kruispuntje met Stepke en Bergpad (ca. 30 meter richting Lille). De twee zijstraten zijn inmiddels ingericht als fietsstraat, waardoor de oversteek daar op een logischere plaats ligt. Net zoals het bestaande zebrapad, komt ook die nieuwe oversteekplaats verhoogd te liggen.

Timing en impact?

Werken tijdens hele maand augustus 

De werken worden bewust in augustus uitgevoerd om de hinder voor schoolgaand fietsverkeer te beperken. Op 2 augustus gaan de aanpassingswerken van start en ze duren tot 31 augustus.

Omleiding in beide richtingen alle verkeer

Om de werken veilig uit te voeren, wordt de Oostmalsebaan tijdelijk volledig afgesloten. Voor gemotoriseerd verkeer tussen Oostmalle en Lille geldt in beide richtingen een omleiding via de E34 afrit Zoersel (20) en de N14. De bussen van De Lijn rijden om via de Vlimmersebaan (N104) en Antwerpseweg (N12). 

Fietsers moeten afstappen ter hoogte van de werfzone en te voet langs de werken passeren, of omrijden via de achterliggende straten.  

Toegankelijkheid van woningen

De Oostmalsebaan is volledig afgesloten tussen huisnummers 14/15 en 41. Bewoners met een oprit in de afgesloten zone, kunnen tijdens de werken niet met de auto op hun oprit rijden. Parkeer je auto tijdig buiten de werfzone.
De andere woningen langs de Oostmalsebaan blijven gewoon bereikbaar. Plaatselijk verkeer kan in beide richtingen tot aan de afgesloten werfzone rijden.

De huisvuilophaling blijft tijdens de werken gewoon doorlopen volgens de planning in de afvalkalender. Mogelijk gebeurt de ophaling wel vroeger dan je gewend bent. Aan bewoners in de afgesloten zone willen we vragen om hun afval naar de kop van de werf te brengen. Noteer zeker je huisnummer op de container zodat je deze nadien makkelijk terugvindt. Indien nodig kan de aannemer je hierbij helpen.

Meer op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Gepubliceerd op dinsdag 12 juli 2022 om 11.42 uur