Nieuwe trage weg tussen Balsakker en Kerkstraat

Tegenover De Schrans in de Kerkstraat komt een nieuwe trage weg naar Balsakker. Tussen de Kerkstraat en Balsakker komt een verkaveling. De timing van de aanleg van de weg hangt af van de realisatie van de verkaveling.

De gemeente heeft de grondafstand voor de weg opgenomen in de verkavelingsvoorwaarden. 

Actieplan trage wegen

Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd. We zetten als gemeente sterk in op onze trage wegen met een actieplan. Met het plan willen we de trage wegen bekender maken, opwaarderen waar nodig en wegen bijmaken waar mogelijk. De realisatie van deze nieuwe trage weg was één van de opgenomen acties in het plan.

In het actieplan mikt de gemeente vooral op de trage wegen in de schoolomgevingen en op verkeersveilige naar scholen, jeugd- en sportterreinen en andere plaatsen die veel publiek trekken. Je vindt het volledige plan op www.lille.be/trage-wegen.

Gepubliceerd op woensdag 27 april 2022 om 10.10 uur