Naar inhoud

Te land, ter zee en in de lucht in Lille - Het koddigste evenement van het jaar

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Te land, ter zee en in de lucht in Lille op zaterdag 23 september 2017
Zin in een jolige editie tobbedansen in De Lilse Bergen?! :-) Tobbedansen ken je van het populaire TROS-programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Het belooft een plezante namiddag te worden op het strand van de Lilse Bergen. Wij zijn al benieuwd naar de geinige strapatsen van de teams :-)

Dit evenement kadert in het meerjarenproject 'Lille Leeft'. Met 'Lille Leeft' wil de gemeente door middel van cultuur- en gemeenschapsprojecten de inwoners van haar vier deelgemeentes dichter tot elkaar brengen.

HET GEKSTE EVENEMENT VAN HET JAAR

 • Locatie: Lilse Bergen

 • Tijd: zaterdag 23 september van 13.30 tot 18 uur

 • Presentatie door Eline De Munck

 • GRATIS toegang

 • Tribune en kijkplaatsen op het strand

 • Je kan in de Lilse Bergen een drankje en lekkere snack kopen.

 

Doe eens zot!

Met een zelfgemaakt bootje donder je vanop een schans van 3 meter hoog in het
water. Met het bootje vaar je naar een eiland om daar de bel te luiden. Zin om eens
zot te doen? Trommel wat vrienden op en begin alvast te brainstormen over jullie
constructie.

Er mogen maximaal 50 tobben meedoen.

Deelnamereglement:

 1. Iedere deelnemer moet een verklaring ondertekenen dat hij of zij 25 meter zelfstandig en zonder hulpmiddelen kan zwemmen. Het document vindt men op de gemeentelijke website. Elke deelnemer overhandigt deze verklaring aan de organisatie op de dag van deelname (tijdens de keuring). Iedere deelnemer zal tijdens het tobbedansen een door de organisatie ter beschikking gegeven zwemvest en helm dragen.
 2. De minimum deelnameleeftijd is 8 jaar. Minderjarige deelnemers leggen bij inschrijving een getekend schriftelijk akkoord van de ouders of voogd voor.
 3. Iedere verantwoordelijke van een groep ontvangt van de organisatoren het reglement, een bewijs van inschrijving, een technische tekening en een nummer dat de volgorde zal bepalen tijdens het tobbedansen. De inschrijvingskosten bedragen € 30 per vaartuig. Dit bedrag betaalt men via overschrijving op het rekeningnummer BE38 0910 0010 1372 met vermelding van ? INSCHRIJVING TOBBEDANSEN (naam vaartuig + naam verantwoordelijke)? en dit ten laatste 14 dagen na inschrijving. Let wel, de namen van het vaartuig en de verantwoordelijke moeten bij inschrijving en overschrijving identiek zijn.
 4. Iedere deelnemer is verzekerd en dit via de inschrijving.
 5. Het totale gewicht (deelnemers en vaartuig) bedraagt niet meer dan 350 kg.
 6. De maximum breedte van het vaartuig bedraagt 2 meter. Voor de lengte dient rekening gehouden te worden met de hoek van de schans en het platform (max. 5 meter). Dit om het doormidden breken van het vaartuig te voorkomen. Iedere deelnemende groep ontvangt na inschrijving een plan met daarop gedetailleerde gegevens over de schans.
 7. We praten over een vaartuig: het moet dus kunnen varen.
 8. Het mag een mechanische of manuele aandrijving hebben, maar een motorische aandrijving wordt niet toegelaten.
 9. Er mogen geen materialen gebruikt worden die de schans kunnen beschadigen tijdens het glijden.
 10. Aan het vaartuig moet een haak (diameter van min. 6 cm) voorzien zijn aan de voor- of achterkant waaraan men het vaartuig naar omhoog kan hijsen. Let er op dat dit sterk genoeg is zodat het volledige vaartuig hieraan kan hangen.
 11. Het vaartuig moet zelfstandig kunnen drijven. Als regel bevestigt men genoeg tonnen (of dergelijke) aan het vaartuig zodat de inhoud (in liter) overeenkomt met het gewicht van het vaartuig (in kg). Het moet voldoende drijfvermogen hebben zodat het, zonder deelnemers erop, kan blijven drijven.
 12. Men zal elk onderdeel van het vaartuig, dat tijdens het tobbedansen schade kan berokkenen aan de deelnemers, van het vaartuig verwijderen of afschermen met een stijf isolatiemiddel. Tijdens de keuring van de vaartuigen wordt op dit punt zeer streng toegezien.
 13. De deelnemer zal tijdens het tobbedansen aangepaste kledij dragen: gesloten schoenen en lange broek, dit om schaafwonden bij contact met de schans te vermijden.
 14. Het is verboden om gebruik te maken van glijmiddelen zoals olie, vet, zeep,… Dit om de natuur niet te schaden.
 15. De bel wordt geluid door contact met een lichaamsdeel. Het is ten strengste verboden om hiervoor gebruik te maken van een ander hulpmiddel zoals stok,…
 16. De deelnemers beklimmen de hindernis vanuit hun vaartuig, dus niet vanuit het water.
 17. Bij het niet-naleven van een van deze voorschriften volgt de onmiddellijke diskwalificatie.
 18. De meting (de tijd tussen het vertrekken op de schans en het luiden van de bel) wordt gemeten door een elektronisch systeem. Dit gebeurt voor iedere deelnemer op dezelfde manier. Het resultaat van de meting kan door geen enkele deelnemer betwist worden.
 19. Iedere deelnemer legt zich neer bij de beslissing van de jury.
 20. Alle vaartuigen en alle deelnemers dienen op zaterdag 23 september 2017 om 9 uur aanwezig te zijn op de parking aan de ingang van de camping, gelegen in De Lilse Bergen. De verantwoordelijke dient in het bezit te zijn van het inschrijvingsbewijs. Daarna wordt de officiële keuring uitgevoerd. De deelnemers plaatsen hun vaartuig bij het overeenkomstige inschrijvingsnummer dat de deelnemer gekregen heeft. Indien het vaartuig niet veilig wordt bevonden, kan het nog aangepast worden. Maar dan moet het opnieuw gekeurd worden door de organisatie. Indien het vaartuig na de tweede controle niet aan de eisen voldoet, wordt deelname geweigerd. Inschrijvingskosten worden onder geen enkel beding terugbetaald.
 21. Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.
 22. Iedere deelnemer ontvangt een aandenken. Naast de winnaars met de drie kortste tijdsmetingen tot het luiden van de bel, zijn er nog andere prijzen: de originaliteitsprijs, de prijs voor de pechvogel, de prijs voor de jongste & de oudste deelnemer.
 23. Iedere deelnemer neemt alle onderdelen van zijn vaartuig terug mee op de dag van het evenement. De tobben mogen dus niet achtergelaten worden op de locatie. Wie dit niet doet, kan door de politie bekeurd worden. Voor de opruiming van het water staat de organisatie in.
 24. Dit reglement kan door de organiserende instantie ten allen tijde aangevuld worden met artikels die de kwaliteit tot deelname aan het evenement tobbedansen ten goede komen.

Men krijgt op de dag van deelname ongeveer 1/3 van het inschrijvingsgeld terug in de vorm van drankbonnetjes.

We moeten nog enkele administratieve hordes nemen. Daarom leggen we een voorlopige inschrijvingslijst aan. Mail daarvoor naar cultuur@lille.be
Je wordt dan later per mail gecontacteerd om je inschrijving definitief te maken.

Ter info: de schans waar de bootjes afschuiven is afgewerkt met een toplaag van bruine bekistingsplaat. De schans wordt niet ingesmeerd met bruine zeep. Je schuift of rolt ervan naar beneden.

Je kan alvast inspiratie opdoen bij het tobbedansen in Machelen-aan-de-Leie. De vzw Tobbedansen, die onze wedstrijd in goede banen zal leiden, organiseert daar hun 25e editie op zaterdag 2 september 2017. Meer info vind je op hun facebookpagina of website.

Datum van het bericht: donderdag 07 september 2017

Alle nieuws