Naar inhoud

Verbreding fietspad Vennestraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Begin mei is de aannemer gestart met de tweede fase van de werken aan het fietspad langs de Vennestraat. Deze fase duurt tot de start van het bouwverlof op 7 juli 2017. Tijdens deze fase is er eenrichtingsverkeer vanuit Tielen richting Gierle.

Tijdens het bouwverlof zal de Vennestraat in twee richtingen opengesteld worden. Na het bouwverlof, vanaf 1 augustus 2017, start de laatste fase. Hierbij pakken we het kruispunt van de Vennestraat met Osseneersels aan en vernieuwen we tegelijkertijd de toplaag asfalt op grondgebied Lille volledig (inclusief aanpassing riooldeksels). Tijdens deze fase is de weg volledig afgesloten en is er geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Vermoedelijk zullen de werken afgerond zijn tegen 11 augustus. In de week van 14 augustus brengen we dan de wegmarkering aan. Deze planning is steeds onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden.

Overzicht omleidingen en verkeershinder

  • Tot en met 7 juli 2017: éénrichtingsverkeer richting Gierle. Richting Tielen volg je de omleiding via de Turnhoutsebaan (Tielen), de Veedijk (Turnhout) en de Zevendonkseweg (Turnhout).
  • Van 8 tot 31 juli 2017 (bouwverlof): tweerichtingsverkeer mogelijk tussen Gierle en Tielen voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor fietsers. De aannemer maakt de ganse rijweg en beide fietspaden vrij.
  • Vanaf 1 tot en met 11 augustus 2017: geen doorgaand autoverkeer mogelijk omwille van werken aan het kruispunt met Osseneersels en asfalteringswerken. De bestaande omleiding via Turnhout geldt in beide richtingen.
  • Vanaf 12 augustus 2017: doorgaand verkeer in beide richtingen opnieuw mogelijk.
  • In de week van 14 augustus 2017: aanbrengen wegmarkeringen. De doorgang blijft dan mogelijk in beide richtingen waarbij er plaatselijk hinder kan zijn.
  • 18 augustus 2017: einde der werken  (onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden).

Fiets- en voetgangersverkeer is steeds mogelijk in beide richtingen. De Lijn rijdt om in twee richtingen via de Messemakerstraat en Walravens.

De plannen werden toegelicht aan de buurtbewoners. De presentatie vind je onderaan.

Met vragen kun je altijd bij de technische dienst terecht.

Datum van het bericht: dinsdag 02 mei 2017

Alle nieuws