Naar inhoud

Er stroomt water door de vispassage op de Aa in Poederlee

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

vispassage
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft het afgelopen jaar aan de Ouden Hofberg in Poederlee een vispassage op de Aa aangelegd. Sinds mei stroomt er water door de passage. Zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen.

De passage is moeilijk met de auto bereikbaar. Je vindt de passage aan wandelknooppunt 66 in Poederlee.

Dankzij de vispassage kunnen vissen opnieuw stroomopwaarts zwemmen langs de stuw en hun paaiplaatsen bereiken. In totaal komen er vier vispassages op de Aa: in Lille, Kasterlee en Vorselaar.

Ter hoogte van de stuw aan de Ouden Hofberg in Lille is er op de linkeroever een lange nevengeul van zo’n 300 meter uitgegraven langsheen een oude bedding van de Aa. Door de grote lengte van de nevengeul kan het verval op een natuurlijke wijze opgevangen worden en is het niet nodig om vistrappen te voorzien. Voor de andere vispassages op de Aa worden er wel vistrappen aangelegd. Een vistrap is te vergelijken met een gewone trap. Er worden een aantal treden gebouwd van 10 cm waarover vissen wel stroomopwaarts kunnen zwemmen.

De Aa is een belangrijke verbinding tussen de Kleine Nete en enkele ecologisch waardevolle bovenlopen zoals de Visbeek en de Bosbeek. Door de aanleg van de visdoorgangen krijgen zeldzame beekvissen als het bermpje, de rivierdonderpad, de kleine modderkruiper, de kopvoorn en de serpeling verdere herstelkansen.

Samen met het bouwen van de vispassage is er ook een verbinding gemaakt met een oude slotgracht op de site ‘Den Regendonck’ vlakbij de Lichtaartsesteenweg. Daar stond tot 1536 het kasteel van de heren van Poederlee. Doordat er opwaarts geen verbinding wordt gemaakt, zal er slechts een beperkte stroming optreden in de gracht. De gracht is ook slechts gedeeltelijk uitgediept. Deze aantakking zal een ideale paaiplaats worden voor vissen.

Datum van het bericht: dinsdag 13 juni 2017

Alle nieuws