Naar inhoud

Rioleringswerken Broekzijstraat

fases
Op maandag 28 augustus 2017 starten rioleringswerken in de Broekzijstraat. De werken lopen vanaf de Rooverstraat tot aan de KMO-zone Achterstenhoek. Regenwater en afvalwater worden er gescheiden.

Situatie momenteel

Links van het kruispunt Balsakker – Broekzijstraat (kant Rooverstraat) zijn de rioleringswerken uitgevoerd. Er ligt momenteel minderhinder fundering. Verwacht wordt dat begin december (afhankelijk van weerverlet) de betonnen kantstroken getrokken zullen worden en aansluitend de asfalt zonder toplaag gelegd wordt. In deze zone zullen de overkluizingen begin december geplaatst worden. De grachtbeschoeiing zal net voor het kerstverlof beginnen.

Het beton is uitgebroken van kruispunt Balsakker tot aan huisnummer 54 (Broekzijstraat). Tussen nummer 48-54 is er momenteel geen doorgang mogelijk.

De rioleringswerken zijn in uitvoering ter hoogte van huisnummer 75-79 en schuiven systematisch op richting Helleweg. De rioleringswerken zouden tegen 24 november 2017 moeten uitgevoerd zijn tot aan kruispunt van Helleweg. De week erna zullen in de huidige werkzone nog verschillende kleine werken worden uitgevoerd. Hierdoor is er tijdelijk geen doorgang.

De plaatsing van fundering en het asfalt zonder toplaag in de zone kruispunt Balsakker tot kruispunt Helleweg wordt begin december uitgevoerd samen met de zone Rooverstraat - Balsakker.

De werken in de berm van Balsakker zijn voltooid op twee punten na (aansluitingen van leidingen op putten).

Doel en planning

Na de werken zal alle afvalwater afgevoerd worden door rioolbuizen. De grachten, die allemaal open gemaakt worden, dienen dan enkel nog voor het opvangen van regenwater. Tijdens de werken wordt het wegdek ook volledig vernieuwd.

De werken lopen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot mei of juni 2018. Tot dan is de Broekzijstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook voor doorgaand fietsverkeer is de straat niet toegankelijk. Om de hinder voor de bewoners te beperken, wordt telkens gewerkt over een kleine afstand. Aveve zal tijdens de werken altijd bereikbaar zijn langs Balsakker. De buurtbewoners werden tijdens een infovergadering op 21 augustus 2017 op de hoogte gebracht van alle details.

De werken lopen in twee fases. Van augustus tot november wordt er gewerkt op en rond het kruispunt Broekzijstraat-Balsakker-Rooverstraat. Van oktober tot mei-juni neemt de aannemer de Broekzijstraat onder handen tot aan Achterstenhoek.

Datum van het bericht: woensdag 23 augustus 2017

Alle nieuws