Naar inhoud

Rioleringswerken Broekzijstraat

fases
Op maandag 28 augustus 2017 starten rioleringswerken in de Broekzijstraat. De werken lopen vanaf de Rooverstraat tot aan de KMO-zone Achterstenhoek. Regenwater en afvalwater worden er gescheiden.

Na de werken zal alle afvalwater afgevoerd worden door rioolbuizen. De grachten, die allemaal open gemaakt worden, dienen dan enkel nog voor het opvangen van regenwater. Tijdens de werken wordt het wegdek ook volledig vernieuwd.

De werken lopen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot mei of juni 2018. Tot dan is de Broekzijstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook voor doorgaand fietsverkeer is de straat niet toegankelijk. Om de hinder voor de bewoners te beperken, wordt telkens gewerkt over een kleine afstand. Aveve zal tijdens de werken altijd bereikbaar zijn langs Balsakker. De buurtbewoners werden tijdens een infovergadering op 21 augustus 2017 op de hoogte gebracht van alle details.

De werken lopen in twee fases. Van augustus tot november wordt er gewerkt op en rond het kruispunt Broekzijstraat-Balsakker-Rooverstraat. Van oktober tot mei-juni neemt de aannemer de Broekzijstraat onder handen tot aan Achterstenhoek.

Datum van het bericht: woensdag 23 augustus 2017

Alle nieuws