Naar inhoud

Onderhoudswerken op Turnhoutsebaan (N140) in Gierle

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

In de week van 18 september zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uitvoeren op de Turnhoutsebaan (N140) in Gierle. Tussen de kruispunten met de Rooien en de Schoorstraat wordt het wegdek vernieuwd over een afstand van ongeveer 100 meter.

Het verkeer op de Turnhoutsebaan kan tijdens de werken steeds beurtelings passeren.

 

Vernieuwing wegdek

Tussen de zijstraten met de Rooien en de Schoorstraat is de huidige betonverharding van de Turnhoutsebaan verzakt en vertoont het wegdek scheuren. Behalve een verminderd rijcomfort veroorzaakt dit ook geluidshinder voor de omwonenden. Over een afstand van 30 meter wordt daarom het beton opgebroken en vervangen door een nieuw wegdek in asfalt. Aansluitend op dit stuk wegdek wordt ook een gedeelte (65m) waar nu reeds asfalt ligt vernieuwd, omdat de toplaag hier in minder goede staat is.
 

Beurtelings verkeer

De werken beginnen op maandag 11 september en duren tot en met vrijdag 15 september. Tijdens die week blijft doorgaand verkeer op de Turnhoutsebaan steeds mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer wel beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. De kruispunten blijven steeds open. Fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.
 

Bereikbaarheid in de werfzone

De aannemer werkt in twee fases: eerst op de kant richting Turnhout, nadien op de kant richting Gierle. Inritten van woningen zijn tijdens de kant waarop gewerkt wordt tijdelijk niet bereikbaar met de wagen (2 à 3 dagen). Parkeren gebeurt tijdens de hele week best buiten de werfzone. Tijdens de werkuren is parkeren in de werfzone verboden.
 

Weersgevoelig

Asfaltwerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij felle regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan de huidige planning nog gewijzigd worden.

Datum van het bericht: maandag 04 september 2017

Alle nieuws