Naar inhoud

Partnerschap voor bedrijven van het energie- en klimaatproject 'Kempen 2020'

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kempen 2020
Wilt u samen met ons de strijd voor een beter klimaat aangaan? Word dan snel partner en registreer uw organisatie/bedrijf op de Klimaatkaart via www.kempen2020.be/klimaatkaart en hopelijk mogen we u ook volgend jaar begroeten op het jaarlijkse Kempen2020-event!

Geachte ondernemer,

U bent het waarschijnlijk met ons eens. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Dit zowel op wereldniveau als op regionaal en lokaal niveau. Het is een bezorgdheid die bij alle Kempense gemeentebesturen leeft. Als lokaal bestuur streven we de ambitie na om de broeikasgasuitstoot op ons grondgebied drastisch te verminderen en we zijn niet alleen. Daarom ondertekenden we als gemeente het Burgemeestersconvenant samen met 28 andere gemeenten uit onze regio om samen met IOK en een breed partnerschap aan de slag te gaan met het streekproject ‘Kempen2020’ (zie ook www.kempen2020.be). Als gemeente zijn wij overtuigd dat we hierin kunnen slagen.  

Maar we hebben uw hulp nodig. Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie en biedt ons een unieke kans om te werken aan een duurzame en meer leefbare leefomgeving, betaalbaar en comfortabel wonen, een nieuwe of vernieuwde (lokale) economie, energie-onafhankelijkheid,… Dat kunnen we echter niet alleen. Samenwerking met diverse belanghebbenden zoals middenveldorganisaties, bedrijven, burgers, enz. is noodzakelijk om onze doelstelling te halen! We menen een sterke medestander te vinden bij de bedrijven en daarom lanceren we een specifieke oproep naar bedrijven om partner te worden van ons energie- en klimaatproject ‘Kempen2020’. Via dit partnerschap kan je je eigen inspanningen en acties meer bekendheid geven en meewerken aan onze klimaatvriendelijke gemeente. Deze inspanningen kunnen betrekking hebben op het verminderen van het energiegebruik of het gebruiken van duurzame energiebronnen binnen je organisatie. 

We willen benadrukken dat alle inspanningen, klein of groot, geapprecieerd worden. Je hoeft dus geen grote maatregelen uit te voeren om partner te worden. Het belangrijkste is dat je als bedrijf achter de klimaatdoelstellingen staat en dat ook wenst te promoten in je eigen organisatie, maar ook bij andere bedrijven en organisaties in de regio.  

In samenwerking met IOK, en ondersteund door Voka – KvK Kempen en UNIZO, willen we vanuit de gemeente de bedrijven die zich mee achter de doelstellingen van het burgemeestersconvenant scharen, extra in de schijnwerpers zetten door:

  • Alle partnerbedrijven kunnen zichzelf en initiatieven registreren op de ‘Klimaatkaart Kempen2020’. Deze klimaatkaart werd onlangs tijdens het jaarlijks Kempen2020-event op 10 maart 2017 officieel gelanceerd en is online raadpleegbaar via de projectwebsite www.kempen2020.be/klimaatkaart. Deze kaart bundelt alle partners en initiatieven in onze regio die bijdragen aan het Kempense klimaatproject.
  • Alle partnerbedrijven krijgen een eigen pagina op de website van Kempen2020;
  • Alle partnerbedrijven worden jaarlijks uitgenodigd op het grote Kempen2020 evenement waarbij bedrijven de kans hebben om de andere partners (gemeentebesturen, provincie, netbeheerders, andere bedrijven) te ontmoeten;
  • Alle partnerbedrijven worden bovendien vermeld op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk infoblad (onder voorbehoud);
  • Alle partnerbedrijven kunnen het logo van ‘Kempen2020’ gebruiken in hun communicatie (website, briefpapier, enz.)

Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds terecht bij Griet Goor, de bedrijventerreinmanager van IOK: tel. 014-56 32 87 en mail: griet.goor@iok.be.

Datum van het bericht: dinsdag 05 september 2017

Alle nieuws