Naar inhoud

Fietspad Poederlee Lichtaart - update

Vanaf donderdag 7 februari start Pidpa met de voorbereidingswerken voor het aanpassen van hun leiding aan het kruispunt Heerle/N134 waardoor Heerle vanaf dan niet meer bereikbaar zal zijn vanuit de N134.

Centrum Poederlee
De nutsmaatschappijen zijn klaar met de nodige aanpassingswerken. Omwille van het natte terrein zullende werken voor de aanleg van het fietspad voorlopig nog niet aanvangen. Van zodra de omstandigheden zich ertoe lenen, zal de laatste fase (met uitzondering van de heraanleg van het kruispunt Zielestraat) voor het centrum van Poederlee aanvangen.

Kruispunt Heerle
Vanaf donderdag 7 februari start Pidpa met de voorbereidingswerken voor het aanpassen van hun leiding aan het kruispunt Heerle/N134 waardoor Heerle vanaf dan niet meer bereikbaar zal zijn vanuit de N134.

Aansluitend zullen de resterende rioleringswerken en de heraanleg van de betonverharding uitgevoerd worden waardoor de aansluiting van Heerle met de N134 tot midden maart afgesloten zal blijven. De bewoners van Heerle dienen gedurende deze periode de voorziene omleiding te volgen via Watervoort. 

Buitengebied Lichtaart
In het buitengebied Lichtaart is de aannemer aan de zuidzijde bezig met de aanleg van de resterende delen van het fietspad en de heraanleg van de opritten. De voorbereidende werken voor de aanleg van de rijbaangoot zijn ook uitgevoerd. Het freeswerk werd reeds uitgevoerd en signalisatie werd geplaatst. De aannemer stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk terug een volwaardige rijstrook aan één zijde van de rijbaan te kunnen vrijgeven.

Werken Aquafin
De grote persleiding is aangelegd vanaf waterloop de Aa tot aan de spoorovergang. De volgende stap is de doorsteek van de persleiding richting Den Halt. Dit zal gebeuren zonder al te veel overlast voor het doorgaand verkeer. Ook de kleinere persleiding vanuit Heerle tot aan de spoorovergang dient nog aangelegd te worden.

Datum van het bericht: vrijdag 01 februari 2019

Alle nieuws