Naar inhoud

Nieuw mobiliteitsplan zal zwakke weggebruiker centraal stellen

De Kabienstraat wrdt een fietsstraat.
Binnenkort start de gemeente met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Voor de opmaak van het plan vertrekt Lille vanuit het STOP-principe. Dit betekent dat de prioriteit eerst gaat naar stappen (S), dan trappen (T), vervolgens openbaar vervoer (O) en dan pas naar personenwagens (P).

De gemeente wil voor de opmaak van het plan in zee gaan met een bureau dat zal zorgen voor de begeleiding en het ontwerp. 

Voor de opmaak van haar plan zal de gemeente gebruikmaken van de input uit verschillende mobiliteitsstudies. Ook de resultaten van de provinciale Fietsbarometer en de informatie van de Vervoerregio Kempen worden verwerkt in het mobiliteitsplan. De gemeente gaat inspraakmomenten organiseren om het plan af te stemmen en de buurgemeentes betrekken bij de opmaak van het plan. Het gemeentebestuur maakt zich sterk dat 1,5 jaar na het aanstellen van het bureau, het mobiliteitsplan klaar moet zijn.

Het nieuwe mobiliteitsplan zal het gemeentebeleid op lange termijn vormgeven, maar we gaan ondertussen niet stilzitten. We gaan nu al werk maken van onze schoolomgevingen en we doen al aanpassingen waar we kunnen. Zeer binnenkort wordt een gedeelte van de Kabienstraat bijvoorbeeld een fietsstraat. Dat betekent dat je er maar 30km/u mag rijden en dat fietsers er voorrang zullen hebben op het autoverkeer. Daarmee wordt de schoolomgeving van Het Trapleerke alvast veel veiliger. Op de Singel in Gierle voeren we zo snel als mogelijk een zone 30 in. Dat is niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle zwakke weggebruikers een enorme verbetering.

Datum van het bericht: maandag 04 februari 2019

Alle nieuws