Naar inhoud
thuisloket ocmw

Werken doortrekkersterrein gaan van start

liggingsplan
Op 27 februari starten de werken aan het doortrekkersterrein langs de Vosselaarseweg in Lille, grenzend aan de bestaande carpoolparking. Tijdens de ganse duur van de werken zal de carpoolparking beschikbaar blijven.

De aannemers krijgen de opdracht om voldoende signalisatie aan te brengen om onveilige situaties te vermijden.

De werken starten met het rooien van de bomen. Voor elke boom die gekapt wordt, voorziet de provincie nieuwe beplanting op gemeentelijke percelen langs de Rooverstraat in Lille. Na het rooien van de bomen en voor de start van de bouwwerken zal er eerst nog een archeologisch
onderzoek gebeuren op het westelijk deel van het terrein.

Als de werken volgens planning verlopen, is de aanleg van het doortrekkersterrein in de lente 2020 afgerond. Het terrein zal voor de zomer 2020 in gebruik genomen worden.

Woonwagenbewoners

Het doortrekkersterrein is bestemd voor families van rondtrekkende woonwagenbewoners. Zij kunnen er voor korte periodes van 2 tot 3 weken terecht. Het terrein in Lille zal 25 standplaatsen tellen. Er zullen stromend water, elektriciteit, sanitair, een toezichterslokaal en een groene zone voorzien worden.

Door de realisatie van dit terrein hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. De provincie Antwerpen legt dit terrein aan op de vraag en met de steun van de Vlaamse overheid, in nauw overleg met de betrokken
gemeentebesturen en Het GielsBos.

Meer informatie?

Je vindt algemene info en veelgestelde vragen op de website van de provincie Antwerpen.


Je kan ook contact opnemen met het infopunt:

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be
0478 26 98 82

Blijf je graag op de hoogte van de vorderingen? Bezorg dan je mail- of postadres aan de provincie.

Datum van het bericht: vrijdag 15 februari 2019

Alle nieuws