Naar inhoud
thuisloket ocmw

Kabienstraat wordt fietsstraat met eenrichtingsverkeer

Kabienstraat
Op maandag 1 april 2019 start de heraanleg van de schoolomgeving in de Kabienstraat. Er komt een veilig voetpad aan de zijde van Het Trapleerke en de straat wordt voor een gedeelte omgetoverd tot fietsstraat met eenrichtingsverkeer.

Aan de schoolomgeving worden de versmallingen, die nu als proef staan opgesteld, definitief. Op de plaats van de tijdelijke versmallingen komen verhoogde groenzones. Bij de versmalling aan de zijde van de Wechelsebaan komt ook een rijbaankussen. Een rijbaankussen is een verhoging van het wegdek die zich niet over de volledige breedte van de rijbaan uitstrekt. Een rijbaankussen dient om de snelheid van het verkeer te remmen.

Ter hoogte van de school komt een veilig voetpad aan de zijde van de school. Op deze manier moeten de kinderen niet meer achter de wagens door. Het veilig voetpad wordt doorgetrokken tot aan de Wasserijstraat. De wachtzone voor de ouders aan de uitgang van de school wordt vergroot.

Eenrichtingsverkeer en fietsstraat

Aansluitend op de werken gaat het gemeentebestuur enkele verkeersmaatregelen invoeren als proefopstelling tot eind juni 2019. Na de proefperiode zullen de maatregelen geëvalueerd worden.

Concreet zal er een proefopstelling van éénrichtingsverkeer worden  ingesteld in de Kabienstraat van aan de Heidebloemstraat tot de Wechelsebaan (N153), in de richting van de Wechelsebaan.

Bijkomend wordt een fietsstraat ingevoerd in Kabienstraat, van Wasserijstraat tot Wechelsebaan. Dat betekent dat gemotoriseerde voertuigen fietsers niet mogen inhalen en maximaal 30 km/u mogen rijden. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Deze ingrepen zijn enkele van de concrete maatregelen van het Save Charter waarin het gemeentebestuur zich engageert om onder meer de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren.

Planning van de werken

De werken worden uitgevoerd in 3 fases:

  • 1 april: start der werken (voorbereidende grondwerken)
  • 8 tot 19 april (paasvakantie): werken ter hoogte van schoolpoort (aanleg nieuwe voetpad, aanpassing wachtzone, wegversmallingen, plantvakken, …)
  • 23 tot 30 april: aanleg uitwijkstrook in grasdals, parkeerplaatsen en voetpad tussen school en Wasserijstraat.

Volgende verkeersmaatregelen worden genomen tijdens de duur van de werken:

  • 1 tot 7 april: éénrichtingsverkeer tussen Heidebloemstraat en Wechelsebaan, in de richting van Wechelsebaan-N153
  • 8 tot 19 april: rijweg volledig afgesloten ter hoogte van schoolingang
  • 20 tot 30 april: éénrichtingsverkeer tussen Heidebloemstraat en Wechelsebaan, in de richting van Wechelsebaan-N153
  • vanaf 1 mei: rijweg opnieuw open.

De planning kan nog wijzigen afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Datum van het bericht: maandag 04 maart 2019

Alle nieuws